Võnnu Kaera-Jaan XXII - LÜKKUB EDASI

16. mai 2020 , Võnnu

Koht: G. Suitsu majamuuseumi õu, Võnnu alevik, Kastre vald, Tartumaa

Traditsiooniline võistutantsimine (alates 1999) kutsub huvilisi selgi korral.
Registreerima ootame tantsurühmi, kes nõustuvad meie väljakujunenud traditsioonidegaga:
1. Kaera-Jaan – äratuntavate elementidega vabalt valitud muusikaga rühma omalooming;
2. 1-2 rühma lemmiktantsu vabal valikul, .
Tantsude esitamise järjekord omal valikul.

Võistutantsimist hindab 3-liikmeline žürii, kes valib kõigi osalevate rühmade seast kolm parimat:
1.koht saab Kastre valla Võnnu Kaera-Jaani preemia – 500 € ja aastaks hoiule ka rändauhinna.
2. koht saab preemiaks 300€.
3. koht saab preemiaks 200€

Saatemuusikaga seonduva info ja muud täpsustused saadetakse huvilistele koos registreerimislehega. Samuti lepitakse kokku proovide ajad ja toitlustuse võimalused.
Ootame kiiret reageerimist.
Ka sel aastal on platsil kõrvaltegevusi (laat, õpitoad jm.).
Peale kontserti simman.

Registreerimisleht

Ühendust saab võtta:
Ülle Seire
ulle.seire@kastre.ee
5855 2993
Võnnu Kultuurimaja
Tartu 24, Võnnu, Kastre vald, 62401 Tartumaa