Loodi ansamblite alaliit

Seitse ERRSi kuuluvat tantsukollektiivi lõid ansamblite alaliidu. Sellesse kuuluvad Kuljus, Leigarid, Tarvanpää, Tarbatu, Sõprus, Kajakas ja Kullaketrajad. Alaliit tahab enam sekkuda rahvatantsuellu ning mõjutada selle kunstilise taseme tõusu ning ajapikku tõusma üheks arvamusliidriks rahvakultuurimaastikul. Alaliidu põhimõtted kinnitavad, et siia kuuluv  kollektiiv peab olema eeskujuks teistele  ehk siis nähtav ning kõrge kunstilise tasemega. Eeskujuks olemine tähendab ka paigas autorikaitset, korrektset rahvarõivaste kandmist, täpset ja avatud raamatupidamist jne. Alaliit aitab välja töötada ning tutvustada tunnusmärki „ERRSi poolt tunnustatud ansambel”, mis annab ansamblile kui kvaliteedimärgi.

Tegu ei ole kinnise ühendusega – vastupidi, enda sekka oodatakse teisi. Kuljuslane Märt Agu:“ Meie eesmärk peab olema avatus. Mida enam kollektiive vastab alaliidu seatud tingimustele ja soovib suurendada nii rühmade arvu kui tõsta taset, seda parem. Kõik on teretulnud.“ Alaliidu seatud tingimused eeldavad aga lisaks eelpool mainitule veel vähemalt kolme rühma olemasolu, soovitavalt kas oma saateansamblit või tihedat koostööd muusikutega, aktiivset osalemist tantsupeoprotsessis jne. 
  Rahvamuusika suvekursus Pärnus
30. juuli –03. august 2007
 Tantsujuhtide suvekursus
 Uute tantsude konkurss
 Leigarid toovad lavale tantsuetenduse tänasest Eestist
  Uus artikkel
 


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Rahvamuusikapeo I eelproov

26. jaanuar 2019, Tallinn

Loe veel Rahvamuusikapeo I eelproov

27 jaanuar 2019, Tartu

Loe veel Kristjan Toropi 85. sünniaastapäev

05. märts 2019

Loe veel Rahvamuusikapeo II eelproov ja ettemäng

06. aprill 2019, Tartu

Loe veel Rahvamuusikapeo II eelproov ja ettemäng

07. aprill 2019, Tallinn

Loe veel XXI üle-eestiline õpetajate rahvatantsufestival „RÕÕMU PIKNIK“

13. aprill 2019, Tallinn

Loe veel XX tantsupeo joonisteseminarid

19. mai 2019, Paide Kultuurikeskuses

Tantsulavastus "Loodud jääma"

21. juuni 2019, Tartus Kassitoome orus

Loe veel Rahvakunstiansambel Leigarid 50 Juubeliõhtu Alexela kontserdimajas

12. oktoober 2019

Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert

23.-24. november 2019

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021