Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts tunnustas valdkonna silmapaistvaid tegijaid

19. novembril Tartu Vanemuise Kontserdimajas toimunud aastapäevakontserdil anti üle Lokulauad valdkonnas silmapaistnud inimestele ja kollektiividele.

AASTA TANTSUJUHT - MAIRE UDRAS

Maire Udras on tunnustatud tantsulooja ja tantsujuht. Maire on olnud naisrühmade liigijuht üldtantsupidudel ja mitmete Võru maakonna tantsupidude juht, lavastaja. Ta osaleb mentorina ERRSi mentorprogrammis. Maire on loonud Võru Tantsukooli, kus on võimalik õppida erinevaid tantsustiile. Maire on Võru Pärimustantsu Festivali üks idee autoritest ja korraldustoimkonna liige ning käesoleval aastal toimunud Öötantsupeo „Kohtumised ristteel“ idee autor ja lavastaja.

AASTA RAHVAMUUSIK - AIVAR ARAK

Aivar Arak on Märjamaa Muusika- ja kunstikooli õpetaja, juhendaja lastelaagrites, kapellijuht, kolme põlvkonda ühendava pereansambli liige ja armastatud pillimees. Viimasel paaril aastal on tänu August Pulsti õpistu rahvakandle toetusprogrammile toimunud Aivari käe all kandleõpe Juuru vallas. Aivar on teinud tihedat koostööd erinevate rahvatantsurühmade ja rahvapilliorkestritega. Ta on võtnud osa võistumängimistest ning pälvinud mitmeid tunnustusi. Möödunud suvel oli ta, nagu ka mitmel varasemal aastal, Rapla maakonna laulu- ja tantsupeol rahvamuusikute juht.

AASTA RAHVATANTSUKOLLEKTIIV - EESTI TANTSUJUHTIDE RAHVATANTSURÜHM

Eesti Tantsujuhtide Rahvatantsurühm (ETR) on juba 50 aastat tegutsenud kollektiiv. Selles kollektiivis tantsivad tantsuõpetajad ise. ETR on välja töötanud mentorprogrammi, mis on mõeldud rahvatantsukollektiividele, kes soovivad toetust ja nõustamist. Programmi eesmärk on tõsta projektis osalevate rühmade taset ja arendada juhendaja erialaseid oskusi. Mentorprogrammis osaleb konkreetne kollektiiv koos oma juhendajaga. Selleks on viidud nad aastaks kokku ühe ETRi tantsujuhi ja tema juhendatava kollektiiviga. Programm pakub tantsurühmale arenemis- ja koostöövõimalusi ning uusi huvitavaid väljundeid.

AASTA RAHVAMUUSIKAKOLLEKTIIV - SAKU MANDOLIINID

Saku Mandoliinid on Eesti suurim mandoliiniorkester, mis on ühtlasi saanud mandoliiniorkestrite taastulemise lipulaevaks! Viimase paari aastaga on antud palju kontserte mitmete erinevate kavadega ning seeläbi on nad saavutatud juhendaja Joosep Sanga käe all väga hea mänguvorm ning kõrge kunstiline tase. Nende kontserte on alati saatnud hea teavitustöö ja suur publikuhuvi. Lisaks on nad rikastanud Eesti muusikasuve Saku Mandoliinifestivali korraldamisega.

AASTA TOETAJA - ROTERMANN CITY JA ANDER SÕÕRUMAA

Rotermann City kannab Tallinna nimekamaid suurtöösturi, soolalao ehitaja Christian Barthold Rotermanni nime.Tänaseks päevaks on Rotermann City kvartalisse loodud õdus ja sõbralik linnakeskkond otse Tallinna südames, kus on leidnud omale kodu ka tantsupeomuuseum. Rotermann City on 2016.a avatud tantsupeomuuseumi suurtoetaja!

AASTA LOOJA - ELO UNT

Eelmise aasta algusest on Elo Unt tantsurühma Soveldaja juhedaja. Soveldaja 30. juubelile pühendatud kontsert-etendus "Hää" oli Elo loodud ning lavastatud. Elo juhtimisel tõi Soveldaja Maie Orava tantsude võistutantsimiselt esikoha A-rühmade kategoorias ning rühm nimetati võistutantsimise üldvõitjaks.
Elo loodud tants „Harjutus labajalale“ pälvis 2016.a uute tantsude konkursil eripreemia julge ja fantaasiarikka labajala harjutamise eest.

AASTA KORRALDAJA - AIRI RÜTTER

II Eesti Naiste Tantsupeo „Mehe lugu“ korraldamine. Airi Rütter on juhendanud tantsurühmi alates 1985. aastast. Airi on tänase päevani 1988.a. Jõgeval moodustatud folklooriseltsi Jõgevahe Pere eestvedaja, tantsuõpetaja ja kunstiline juht. Airi Rütter on olnud I ja II Eesti Naiste Tantsupidude pealavastaja assistent-korraldusjuht, lavastanud 5 Jõgeva maakonna tantsupidu, 2004.a. ESTO simman-rahvapeo Riias ja 2009.a. Peipsiäärsete maakondade laulu- ja tantsupeo „Peipsi pidu.“

AASTA RAHVAMUUSIKUTE KOOLITAJA - LILI VÄLIMÄE

Kesk-Eesti rahvamuusika arendusprogrammi eestvedaja. Programm aitab kaasa Kesk-Eesti rahvamuusikute kaardistamisele, koosmängu taasloomisele ja innustamisele. Programmis osalevatel rahvamuusikutel toimusid kokkutulekud ja koosmängimised 12-l korral. Samal ajal on algatatud Kesk-Eesti pärimuse uurimine ja on valminud pillilugude veebilehekülg. Koos osaleti ka Türil Rahvamuusikapeol, mille lõppkontserdil esitasid programmis osalevad muusikud Kesk-Eesti pilliloo. Tänu rahvamuusika arendusprogrammile on erinevatel rahvakultuurisündmustel teadvustatud rahvamuusikat ja rahvamuusikuid, Kesk-Eesti pillilugusid ja propageeritud valdkonda laiemalt.

AASTA RAHVATANTSIJATE KOOLITAJA - ILMA ADAMSON

2016.a septembris avas Ilma Adamson omanimelise tantsukooli, millega avanes tantsuõpetajatel täiendav võimalus end koolitada. Huvi kooli vastu oli kohe väga suur ning sellega liitus hulk rahvatantsule pühendunud inimesi. Neid asusid õpetama oma ala meistrid, kel on noorematele kolleegidele väga palju kasulikku edasi anda.

AASTA RAHVATANTSUSÜNDMUS - II EESTI NAISTE TANTSUPIDU "MEHE LUGU"

12. juunil toimus Jõgeval II Eesti Naiste Tantsupidu MeheLugu. Jõgeva staadionile kogunes ligi 4700 tantsijat Eestist ja mujalt maailmast. Naistepeo tegi teiste pidude reas eriliseks see, et peo tegijad ja liigijuhid olid oma maakonna inimesed. Peo toimumise eest seisis Jõgevahe Pere.

AASTA RAHVAMUUSIKASÜNDMUS - RAHVAMUUSIKAPIDU

30. juuni - 03. juuli toimus Türil Rahvamuusikapidu. Türile kogunes umbes 130 muusikahuvilist – nii kollektiive kui ka üksikpillimehi. Peo peakorraldaja oli Juhan Uppin. Mitme päeva jooksul viidi läbi pilliliikide kaupa erinevaid õpitubasid. Rahvamuusikapeo peakontserti andis Türi lauluväljakul laagri käigus moodustunud rahvamuusikaorkester.

PIKAAJALINE PANUS RAHVATANTSU VALDKONNA ARENGUSSE - ÜLLE FERŠEL

Ülle on lõpetanud Tallinna Ülikooli tantsujuhina, töötanud pikka aega Lääne-Virumaal ning alates 2005. aastast Rahvakultuuri Keskuses ja ERRSis. Ülle on juhendanud lasteaia, laste- ja noorte rahvatantsu- ja liikumisrühmi, nais- ja segarühma. Ülle on tantsuloojana väga produktiivne ja omanäoline. Tema tantse on tantsitud alates 2002. aastast kõigil üleriigilistel tantsupidudel. Tema loomingusse kuulub üle 100 tantsu ja uute tantsude konkursilt on ta noppinud võite alates 1987. aastast. Ülle on üks rahvusvahelise laste folkloorifestivali Porkuni Pillar idee algatajatest 1994 ja selle korraldaja kuni aastani 2004. Ta oli 2000. aastal Helsingis Soome-Eesti Tantsupeol lasterühmade liigijuht, on lavastajana osalenud kõigil kolmel Eesti meeste tantsupeol, samuti olnud üld- ja noortepeol kunstilise toimkonna liige alates 2002. aastast liigijuhi või assistendina. Ülle Feršel on Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi mentor, valdkonnas tunnustatud looja, õpetaja ja koolitaja. 2016.a andis Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts Ülle Feršelile aumärgi.

PIKAAJALINE PANUS RAHVAMUUSIKA VALDKONNA ARENGUSSE - ELS ROODE

Els Roode on esimene kõrgharidusega kromaatilise kandle mängija. Ta pani aluse kromaatilise kandle õppele nii Tallinna Muusikakoolis, G. Otsa nim. Tallinna Muusikakoolis kui ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Els Roodel on oma koolkond, kuhu kuuluvad tuntumad ja hinnatumad kandleõpetajad ning interpreedid. Els Roode töötas välja kromaatilise kandle mängutehnika metoodika. Ta on andnud EMTA interpretatsioonipedagoogika osakonna kromaatilise kandle üliõpilastele metoodika tunde ja juhendanud metoodika-alaseid lõputöid. Els Roode on välja andnud metoodika-alaseid õppe- ja noodimaterjale. Ta pani aluse rahvusvahelistele kandlepäevadele Pärnus. Tänu Els Roode ettevõtlikusele korraldati Heliloojate Liidu vahendusel V Rahvusvaheliste Kandlepäevade raames eestis esimene kandlepalade konkurss. Els Roode eestvedamisel asutati aastal 2002.a Eesti Kandleliit. Roode on asutanud kandleansamblid Kukulind ja Käopojad, mis tegutsevad aktiivselt ka tänapäeval. Ta on olnud Eesti Orkestrijiuhtide Rahvamuusikaorkestri ja rahvamuusikaansambli Kaasike üks asutajaliikmetest, rahvusvaheliste kandlekonkursside žürii liige, üleriigiliste Rahvamuusikapidude kandleansamblite üldjuht ja koondorkestri juht ning üldtantsupidude muusikaline juht. 2003. a. andis Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts Els Roodele aumärgi ning aastal 2005 tunnustas president Arnold Rüütel Els Roodet Eesti Riigi Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Hopser 30, Kabujalakesed 40 Juubelikontsert "Püsümäldä üten paigan"

14. aprillil 2018, Võru Kannel

Loe veel ERRSi üldkogu

14. aprillil 2018, Tallinnas Rahvusraamatukogus 

Tantsuansambel Tuisuline - kevadkontsert

15. aprillil 2018, Vaba Lava Teatrisaalis

Loe veel Tantsuansambel Lee kevadkontsert

20. aprillil 2018, kell 19:00, Salme Kultuurikeskuses.

Loe veel Õpetajate rahvatantsurühmade XX festival

21. aprillil 2018, Viljandis

Loe veel TTÜ tantsuansambli Kuljus kevadkontsert

21. aprill 2018, Tallinnas, Salme Kultuurikeskuses

Loe veel Tsooru Rahvamaja 90, naisrühm Koidukiir 20, vokaalansambel 10

28. aprillil 2018, Trooru Rahvamaja

Rahvusvaheline tantsupäev - tantsime Pärliinet

29. aprillil 2018, kell 12:05 Vikerraadio vahendusel

Loe veel XII vabariiklik koolinoorte rahvatantsufestival

05.-06. mail 2018, Paides

Loe veel Võrumaa XII seenioritantsupäev

12. mail 2018, Kandle aed

Tantsuansambel Sõprus kevadkontsert

12. mail kl 16, Kuressaares

Loe veel Tantsuansambel Sõprus kevadkontsert

19. mail 2018, Kose

Loe veel Võrumaa tantsupidu "Henge Vägi"

19. mail 2018, Võru-Kubija vabaõhulava

Tallinna Tehnikakõrgkooli tantsuansambli Savijalakesed 50. juubel

 26. mail 2018

III Kagu-Eesti Tantsupidu „Kuula“

27. mail 2018, Põlva Intsikurmus

Loe veel XXXVII Tallinna Vanalinna Päevade rahvakultuuri programm

30. mai - 3. juuni 2018, Tallinn

Loe veel Tantsupidu "Jaaniks koju", Vastseliina rahvatants 80 ja segarühm Kullerid 70

23. juunil 2018, Vastseliina

I Seto Tandsopido „Kagoss kargasõ“

30. juunil 2018, Värskas

Loe veel Teppo timm ja polkasamm

05.-08. juulil 2018, Võrus

Loe veel August Teppo nimelisele Võru XXX lõõtspillimängijate võistlusele pühendatud konverents

06. juulil 2018, Võru Kannel

Loe veel A.Teppole pühendatud võistumängimine lõõtspillidel

07. juulil 2018, Võru Kannel

Loe veel Haanja Tantsu Mängu Laulu Selts 30

15. juulil 2018, Haanja

Vabaõhuetendus "Saja-aastane öö"

18. augustil 2018, Pärnu Vallikääru aasal algusega kell 22.00.

Loe veel Urvaste kihelkonnapidu

25. augustil 2018, Uhtjärve

XX tantsupeo 2. repertuaariseminar

8.-9. september 2018, Tartu

XX tantsupeo 2. repertuaariseminar

15.-16. september 2018, Tallinn

XX tantsupeo seminarid võimlemisrühmade juhendajatele

22. september 2018, Tartu
23. september 2018, Tallinn

XX tantsupeo häälestuskontsert-seminar

13. oktoober 2018, Tallinn, Salme Kultuurikeskus

XX tantsupeo joonisteseminarid

18. mai 2019

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juunil 2021